2017 Tentoonstelling

2017 - WAK, Week van de Amateurkunsten


In 2017 werd voor de laatste keer WAK georganiseerd. Voor het KPE vzw de eerste keer dat we eraan deelnemen. Het thema van WAK is "The Making Off" - dus een ideale gelegenheid voor bezoekers om ons aan het werk te zien.

Deze tentoonstelling ging door in de Raadzaal in Ertvelde.